Flexibele woonoplossingen

'Spoedzoekers' op de woningmarkt; flexibele woonoplossingen uit onverwachte hoek

Op deze website vindt u een overzicht aan van flexibele woonoplossingen. Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, makkelijk verplaatsbare en aanpasbare bouwsystemen. Woonoplossingen die zowel gebruikt kunnen worden door het COA voor de huisvesting van asielzoekers, maar ook voor andere spoedzoekers. Dit overzicht is tot stand gekomen in samenwerking met het atelier Rijksbouwmeester, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Inbo.

Spoedzoekers en asielzoekers

Spoedzoekers zijn woningzoekenden die ‘snel en tijdelijk’ een woning zoeken. Liever snel ‘een woning’, dan wachten op dé woning. Een deel van de oplossing voor deze groeiende groep woningzoekende komt uit onverwachte hoek. De huisvestingsbehoefte van het COA met betrekking tot asielzoekers is namelijk sterk vergelijkbaar met deze spoedzoekers zoals arbeidsmigranten, studenten of statushouders. Spoedzoekers hebben, net als asielzoekers, op korte termijn woonruimte nodig en vaak maar voor een bepaalde periode. En, er is, net als bij azc’s, sprake van een permanente tijdelijkheid, alleen de doelgroepen fluctueren. Het huisvesten van asielzoekers kan daarmee het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere maatschappelijke (woon)opgave.

Flexibele opvang

Flexibele woningen zijn voor het COA ook een manier om invulling te geven aan het nieuwe beleid van flexibele opvang. AZC’s waar niet alleen asielzoekers wonen, maar ook andere spoedzoekers. Tegelijkertijd of volgtijdelijk. En op een al dan niet tijdelijke locatie. Dat vraagt om slimmere en meer flexibele woningen. Tot 2025 wil het COA 2000 van dit soort flexibele opvangplaatsen realiseren en daarin nauw samenwerken met gemeenten en andere partners. Veel gemeenten onderzoeken of flexwonen kan helpen bij het huisvesten van grote groepen spoedzoekers. Door een flexibele huisvesting voor asielzoekers kan het COA hieraan bijdragen.

Inzicht in het aanbod; website met flexibele woonoplossingen

Vanuit dit project doet het COA onderzoek naar flexibele woonoplossingen met een meerwaarde. Belangrijke uitgangspunten zijn dat woningen die COA gebruikt ook geschikt zijn voor meerdere doelgroepen én dat de woningen flexibel, duurzaam en verplaatsbaar zijn. Op deze website vind u bestaande flexibele woonoplossingen. De database bestaat uit inzendingen vanuit de A Home away from Home prijsvraag 2015, aangevuld met kansrijke oplossingen uit het huidige marktaanbod.

Dit vierde initiatief A Home away from Home naar flexibele woningen met meerwaarde is onderdeel van het Europese gesubsidieerde AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang en is een vervolg op de prijsvraag ‘A Home away frome Home’ uit 2016.

Uw project ook op deze website? Neem contact op met info@flexibelewoonoplossingen.nl
oplossingenoplossingen database

Het COA in twee minuten

Wat doet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en wat gebeurt er allemaal in een asielzoekerscentrum (azc)? In twee minuten krijg je het antwoord op deze vraag.actueel
Volg actuele ontwikkelingen via onderstaande blogs.

Flexwonen congres

AMIF-FLO zet flexibele huisvesting van COA op de kaart

Soms kan de oplossing voor de vraag naar flexwoningen uit een onverwachte hoek komen. Dat was woensdag 14 oktober de boodschap van het COA op het (digitale) congres Flexwonen.
> lees meer...

Presentatie box-in-box bouwsysteem

Bijeenkomst flexwonen in bestaande gebouwen

De Utrechtse Werkspoorfabriek was op 23 september het passende decor van de tussenpresentaties van het onderzoek naar oplossingen voor flexwonen in bestaande gebouwen.
> lees meer...

placeholder

COA

Het COA in 2 minuten.
> lees meer...