COAA home away from home

Soms kan de oplossing voor de vraag naar flexwoningen uit een onverwachte hoek komen. Dat was woensdag 14 oktober de boodschap van het COA op het (digitale) congres Flexwonen.

De sessie 'Inspiratie en kansen' stond in het teken van de nieuwe strategie van het COA om te werken aan flexibele en multifunctionele opvanglocaties. Of, zoals Joeri Kapteijns (bestuurslid van het COA) het verwoordde: “In plaats van locaties te sluiten als er minder asielzoekers zijn, blijven we open en zoeken samen met gemeenten naar een goede invulling van beschikbare plekken.

Huub Wilbrink (strategisch adviseur capaciteit) en Bjorge Scheper (projectleider flexibele opvang) lichtten toe dat locaties ook gelijktijdig gebruikt kunnen worden door zowel asielzoekers als andere spoedzoekers. Op deze manier wil het COA een maatschappelijke meerwaarde leveren. Door een bijdrage te leveren aan de totale vraag aan flexwoningen – 2.500 flexibele opvangplekken tot 2015 – maar ook door van meerwaarde te zijn voor de buurt en omgeving. Door voorzieningen te delen, energie te leveren of op andere manieren.
XErgKMhIzRA
Uitzending Congres Flexwonen

Innovatieve huisvestingsoplossingen
Flexibele opvang vraagt ook iets van de reguliere spelers op de huisvestingsmarkt. En daar heeft het COA een aantal ondersteunende middelen voor ontwikkeld. Het COA heeft als vervolg op het project 'A Home away from Home' in het project AMIF-FLO (flexibele maatschappelijke verankerde opvang) verschillende pilots gedaan. In de digitale sessie zijn deze pilots met video’s geïllustreerd. In het azc in Grave realiseren we flexibele en verplaatsbare woningen. Ook hebben we binnen AMIF-FLO onderzocht of het vele leegstaande vastgoed is om te zetten naar flexibele woningen. Deelnemers aan de digitale sessie reageerden enthousiast op de concepten en zien veel kansen voor de huisvesting van spoedzoekers samen met asielzoekers.

Oproep om samen te werken
Het COA neemt de resultaten en ervaring van AMIF-FLO mee in het huidige beleid. Joeri Kapteijns en Huub Wilbrink benadrukten daarbij dat het COA deze aanpak van flexibele opvangplekken niet alleen kan realiseren. Ze riepen gemeenten en corporaties dan ook nadrukkelijk op om samen met het COA te werken aan deze grote maatschappelijke opgave van flexwonen – voor asielzoekers en andere spoedzoekers.