COAA home away from home
iGW4U3A43iw
video met uitleg over box-in-box woonoplossingen

Revolutionaire bouwsystemen in bestaand vastgoed


Nederland kent een toenemende leegstand in het bedrijfsvastgoed sinds de crisis in 2008, trends als thuiswerken, online shopping en digitalisering worden nog versterkt door de COVID-19 maatregelingen. Aan de spiegelzijde is er een enorme druk op de woningmarkt, spoedzoekers als studenten, starters, statushouders en arbeidsmigranten komen moeilijk aan een woning. De huisvestingsbehoefte van het COA met betrekking tot asielzoekers is vergelijkbaar deze spoedzoekers. Het huisvesten van asielzoekers kan daarmee het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere maatschappelijke (woon)opgave.


Het volledig ombouwen van voorgenoemd leegstaand vastgoed is vaak te kostbaar en niet voldoende flexibel inzetbaar. Het COA is daarom op zoek gegaan naar een flexibele box-in-box oplossing waarbij de inbouw losstaat van de drager en makkelijk kan worden aangepast en meeverhuist naar het volgende pand. Nederland kent twee modulaire Box-in-Box bouwers: The New Makers en Respace.

Beide modulebouwers zijn gevraagd door het COA om te onderzoeken of hun Box-in-Box kantorenmodules kunnen voldoen aan de juridische randvoorwaarden van woningbouw om ze zo geschikt te maken voor COA flexibele woningbouw. Uit dit onderzoek blijkt dat beide Box-in-Box concepten op moduleniveau voldoen aan nieuwbouweisen voor akoestiek en brandveiligheid. Voor daglicht is altijd aanvullend onderzoek nodig, dit is immers sterk afhankelijk van de omliggende schil.

Respace en The New Makers
Beide modulebouwers maken gebruik van een innovatieve en integrale methode om leegstaande gebouwen op circulaire wijze een nieuwe invulling te geven. Hun systemen zijn onder andere geschikt voor het transformeren van industrieel erfgoed, loodsen, fabrieken en kerken.

De Box-in-Box systemen:
1. Maken gebruik van CNC-(computergestuurde) productiemethodes
2. Bouwen circulair: de nadruk ligt op schroefloos bouwen waardoor bouw-elementen gemakkelijk en snel in- en uit-elkaar te halen zijn
3. Bouwen biobased: de houten hoofdconstructie slaat CO2 op, en wandmodules worden
waar mogelijk met natuurlijke of circulaire materialen gevuld: zoals isolatie van gerecyclede jeans, of plaatmaterialen zonder toxische verlijming
4. Bouwen modulair met een enorme flexibiliteit: met het grootste gemak kunnen binnenwanden worden gemonteerd, verwijderd of verplaatst. Daarnaast kan de constructie met hetzelfde gemak worden uitgebreid of verminderd om wijzigingen in het gebouw ten alle tijden mogelijk te houden.
5. Maken gebruik van een materialen-paspoort. Alle bouw-elementen worden voorzien van een QR-code waarmee ook tijdelijke bouw en lease-constructies mogelijk worden.

Conclusies
Dankzij de toepassing van CNC productiemethoden en digitale ontwerpmethodiek hebben beider systemen talloze voordelen ten opzichte van conventionele prefab-houtskeletbouw en box-in-box-systemen. Het systeem is parametrisch inzetbaar en dus maximaal aanpasbaar en inpasbaar, heeft een snelle doorlooptijd, is zeer voordelig in productie en assemblage en is in de kern duurzaam en circulair. Het Box-in-Box systeem biedt daarom een grote potentie voor zowel het COA als een bredere doelgroep van spoedzoekers.


partners:

tnm.jpg
The New Makers
The New Makers maken gebruik van een dragende wand constructie. De wand wordt gebruikt als stabiliserend element waarbij geen extra stalen kruizen in de constructie nodig zijn.

The New Makers hebben een installatiecabine ontwikkeld, de ‘Comfort Cabin’. Hierin zijn álle installaties benodigd voor een 4- of 6-persoonsmodule, plus de keuken, badkamer en toilet verwerkt. Alle installaties zijn ‘plug-and-play’ prefab gemonteerd en elektra is stekerbaar in de wand verwerkt. Bij installatie hoeft geen installateur of elektricien meer aanwezig te zijn.

Deze installatiecabine komt samen met de door The New Makers ontwikkelde NOWA kitchen, een volledig circulaire, remontabele keuken gemaakt van biobased materialen.

Voor meer informatie bekijk het box-in-box systeem van The New Makers in de database

logo16x9.jpg
Respace
Respace is een volledig parametrisch systeem. De overspanningen in de breedte, diepte en hoogte worden naar volledige maatwerk ontworpen en geproduceerd. Volledig inpasbaar!

Het systeem van Respace maakt gebruik van een kolom-ligger constructie waarin de wanden en vloeren gemonteerd worden. Hierdoor is de ruimtelijke indeling blijvend herindeelbaar, los van de constructieve eigenschappen van de draagconstructie. Volledig aanpasbaar!

Alle elementen zijn voorzien van de nodige sparingen om installatiewerk met het grootste gemak te kunnen integreren en flexibel te kunnen herindelen wanneer nodig. Voorbereid op de toekomst!

Voor meer informatie bekijk het box-in-box systeem van Respace in de databasedownloads: