COAA home away from home

Groen dichtbij huis

In het kader van het Europese gesubsideerde AMIF-project Flexibele maatschappelijke verankerde opvang heeft het COA aan Deerns en Inbo de opdracht gegeven om een stedenbouwkundige inpassingsstudie te doen naar scenario’s met meerwaarde voor de bewoners en omgeving.


De studie resulteerde in het inzicht dat een uitbreiding met 200 plekken de leefbaarheid niet ten goede komt. En dat terwijl leefbaarheid voorop staat binnen het project. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn voldoende groen, leefruimte voor de asielzoekers en voldoende voorzieningen en ondersteuning vanuit begeleiding.

In de zoektocht naar de juiste inpassing zijn vier scenario’s geschetst waarbij niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst is gekeken. De scenario’s zijn zo ontwikkeld dat het in de toekomst mogelijk is om een gemengd woonprogramma voor starters, statushouders en asielzoekers te realiseren. Of juist door de flexibele woningen te verplaatsen en het terrein in te richten als een tuin voor de buurt. Zodat iedereen een beetje groen dichtbij huis heeft.