COAA home away from home

Thuisgevoel in azc Grave

In het voorjaar van 2021 wordt er een rijtje “uitkijkwoningen” van Barli geplaatst op het azc van Grave. Flexibele en verplaatsbare woningen in een weelderig groene omgeving met moestuin. De 8 woningen bieden de komende jaren ruimte aan 48 slaapplekken voor asielzoekers. Maar mocht de locatie na 2025 geen azc meer blijven, dan kunnen de woningen heel eenvoudig worden verplaatst naar een andere locatie. Of door andere doelgroepen in Grave worden gebruikt.

In het kader van het mede door de Europese gesubsidieerde COA AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang (AMIF-FLO) is een methodiek ontwikkeld om te komen tot een geschikt huisvestingsconcept en een stedenbouwkundige inpassing met meerwaarde voor de omgeving.

De studie heeft geleid tot de keuze voor Barli’s uitkijkwoning. De landschappelijke inpassing van de woningen sluit mooi aan bij het groene karakter van het gebied. De moestuin die naast de woningen wordt aangelegd wordt beheerd door de bewoners. Invloed kunnen uitoefenen op je eigen leefomgeving is een belangrijke factor voor het geluksgevoel en welbevinden van mensen. Een klein beetje ‘home away from home’.
jUMfJWWyDSA

Het project is uitgevoerd door Deerns en Inbo