COAA home away from home
AMIF-FLO zet flexibele huisvesting van COA op de kaart. Soms kan de oplossing voor de vraag naar flexwoningen uit een onverwachte hoek komen. Deze boodschap leest en ziet u terug in de verschillende deelprojecten over flexibele huisvestingsprojecten. Projecten met een toegevoegde waarde.

box in box

Leegstaand vastgoed en azc's, logisch toch?
> lees meer...

handboek flexwonen

Eisen en richtlijnen voor flexibele woonvormen voor COA, met duidelijke visualisaties.
> lees meer...

azc Grave

Inpassingsstudie voor 48 flexwoningen met meerwaarde voor de omgeving.
> lees meer...

congres flexwonen

De zoektocht naar flexibele woonoplossingen voor zowel asielzoekers als andere spoedzoekers.
> lees meer...

effectmeting

Onderzoek naar de verschillen tussen flexibele woonconcepten, reguliere bouw en tijdelijke unitbouw.
> lees meer...

azc

Flexibele wooneenheden op het azc
> lees meer...