COAA home away from home

'Spoedzoekers' op de woningmarkt

Flexibele woonoplossingen uit onverwachte hoek

Op deze website vindt u een overzicht aan van flexibele woonoplossingen. Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, makkelijk verplaatsbare en aanpasbare bouwsystemen. Woonoplossingen die zowel gebruikt kunnen worden door het COA voor de huisvesting van asielzoekers, maar ook voor andere spoedzoekers. De selectie voor de database is tot stand gekomen in samenwerking met het atelier Rijksbouwmeester, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Inbo. Daarnaast leest u meer over verschillende projecten over flexwonen als onderdeel van het AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang (AMIF-FLO).

Flexibele opvang

Flexibele woningen zijn voor het COA ook een manier om invulling te geven aan het nieuwe beleid van flexibele opvang. AZC’s waar niet alleen asielzoekers wonen, maar ook andere spoedzoekers. Tegelijkertijd of volgtijdelijk. En op een al dan niet tijdelijke locatie. Dat vraagt om slimmere en meer flexibele woningen. Tot 2025 wil het COA 2000 van dit soort flexibele opvangplaatsen realiseren en daarin nauw samenwerken met gemeenten en andere partners. Veel gemeenten onderzoeken of flexwonen kan helpen bij het huisvesten van grote groepen spoedzoekers. Door een flexibele huisvesting voor asielzoekers kan het COA hieraan bijdragen.

Inzicht in het aanbod; website met flexibele woonoplossingen

Vanuit dit project doet het COA onderzoek naar flexibele woonoplossingen met een meerwaarde. Belangrijke uitgangspunten zijn dat woningen die COA gebruikt ook geschikt zijn voor meerdere doelgroepen én dat de woningen flexibel, duurzaam en verplaatsbaar zijn. Op deze website vind u bestaande flexibele woonoplossingen. De database bestaat uit inzendingen vanuit de A Home away from Home prijsvraag 2015, aangevuld met kansrijke oplossingen uit het huidige marktaanbod.

Deze website is onderdeel van van het mede door de Europese gesubsidieerde COA AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang (AMIF-FLO). Dit initiatief is samen met een aantal praktijkpilots een vervolg op de prijsvraag ‘A Home away frome Home’ uit 2016.

Uw project ook op deze website? Neem contact op met info@flexibelewoonoplossingen.nl


> database

pa4xKl_SPMs

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de meerwaarde van flexwonen voor het COA.
pU-NsZx4UgA

Het COA in twee minuten

Wat doet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en wat gebeurt er allemaal in een asielzoekerscentrum (azc)? In twee minuten krijg je het antwoord op deze vraag.