Flexibele woonoplossingen

'Spoedzoekers' op de woningmarkt; flexibele woonoplossingen uit onverwachte hoek

Op deze website treft u een actueel overzicht aan van bestaande flexibele woonoplossingen. Dit overzicht is tot standgekomen in samenwerking met het atelier Rijksbouwmeester en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Als we de rijksnota ‘Staat van de Woningmarkt 2017’ erop naslaan, zien we dat spoedzoekers worden omschreven als woningzoekenden die ‘snel en tijdelijk’ een woning zoeken. Liever snel ‘een woning’, dan wachten op dé woning. Een deel van de oplossing voor deze groeiende groep woningzoekende komt uit onverwachte hoek.

Spoedzoekers en asielzoekers

De huisvestingsbehoefte van het COA met betrekking tot asielzoekers is vergelijkbaar met spoedzoekers zoals arbeidsmigranten, studenten of statushouders. Spoedzoekers hebben, net als asielzoekers, op korte termijn woonruimte nodig en vaak maar voor een bepaalde periode. En, er is, net als bij azc’s, sprake van een permanente tijdelijkheid, alleen de doelgroepen fluctueren. Het huisvesten van asielzoekers kan daarmee het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere maatschappelijke (woon)opgave.
Het COA maakt dan ook al jaren gebruik van flexibele woningen. En, doet tegenwoordig, in samenwerking met de asielketen en vakspecialisten onderzoek naar flexibele woonoplossingen die een extra meerwaarde kunnen opleveren. Juist voor deze specifieke groep van spoedzoekers. Het huisvesten van asielzoekers kan daarmee het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere maatschappelijk maatschappelijk vraagstuk. Het huidige onderzoek naar flexibele woningen met een meerwaarde is onderdeel van COA AMIF-FLO (flexibel maatschappelijk verankerde opvang) en is onder andere een vervolg op de prijsvraag ‘A Home Away From Home’.

Inzicht in het aanbod; website met flexibele woonoplossingen

Vanuit het project COA AMIF-FLO doet het COA onderzoek naar flexibele woonoplossingen met een meerwaarde. Belangrijke uitgangspunt is dat woningen die COA gebruikt geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en dat woningen flexibel, duurzaam en verplaatsbaar zijn. Een van de resultaten uit de prijsvraag zijn binnen het project AMIF FLO nu overzichtelijk gepresenteerd in een openbaar toegangkelijke website. Op deze website vind u bestaande flexibele woonoplossingen. De prijsvraag ‘A home Away From Home’ uit 2016 gaf de uitgangspunten. Uit de inzendingen voor deze prijsvraag is een selectie gemaakt van kansrijke oplossingen aangevuld met verschillende woningen uit het huidige marktaanbod. Het aanbod wat zichtbaar is op de webiste wordt periodiek geactualiseerd.
woonoplossingenwoonoplossingen database

Het COA in twee minuten

Wat doet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en wat gebeurt er allemaal in een asielzoekerscentrum (azc)? In twee minuten krijg je het antwoord op deze vraag.actueel
Volg actuele ontwikkelingen via onderstaande blogs.

Visualisatie AZC Grave

Het COA gaat in Grave nieuwe gebouwen plaatsen

Er komt nieuwbouw op onze locatie in Grave. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd door middel van een flexibel huisvestingsconcept. De keuze voor flexibele woonoplossingen ligt in het verlengde van de in 2016 door het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade gelanceerde oproep ‘A Home away from Home’. De kern van deze prijsvraag was het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen waarmee het COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom.
> lees meer...

Respace box-in-box systeem kantoren

Leegstaand vastgoed en azc’s; logisch toch?

Er staan er in Nederland miljoenen vierkante meters vastgoed leeg. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om leegstaande kerken, binnenstedelijke industriegebieden met grote hallen of maatschappelijk vastgoed. Het COA gaat onderzoeken of leegstaand vastgoed is om te zetten naar flexibele woningen, die geschikt zijn voor asielzoekers maar ook voor andere spoedzoekers. Het onderzoek is onderdeel van het AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang. De uitkomsten worden actief gedeeld met gemeenten en corporaties.
> lees meer...