COAA home away from home

contact

Met wie doen we dit?
Voor dit onderzoek schakelde het COA een externe projectleider in die in 2016 bij de prijsvraag ‘A Home Away From Home’ betrokken was; Rutger Oolbekkink (adviseur Urban Strategy bij Inbo). Maarten Schaepman (huisvesting COA) was de projectleider voor het onderzoek vanuit COA. Vanuit AMIF FLO waren Laurence Lintz (secretaris) en Sjoerd Postuma (AMIF-FLO) aan het onderzoek verbonden. De stuurgroep COA AMIF-FLO bestond uit Pauline van Schie, Huub Wilbrink en Nicole Lemmens.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met flexibele woonoplossingen door een email te sturen naar info@flexibelewoonoplossingen.nl