Flexibele woonoplossingen
26 May '20

Planning AMIF FLO

Binnen het programma van AMIF FLO staan tot en met november 2020 de volgende onderdelen op het programma.

1. Flexwoningen op twee AZC locaties
2. Onderzoek flexwonen in bestaand vastgoed
3. Effectmeting flexibele woonoplossingen
4. Doorontwikkelen website met visuele inventarisatie van huisvestingsoplossingen


Flexwoningen op 2 AZC locaties

Voor twee azc’s, in Grave en Amsterdam, maken we variantenstudies om de beste woonoplossing te kiezen voor die specifieke locatie. Deze woonconcepten werken uit in een schetsontwerp en een installatietechnisch concept. En we besteden in de plannen aandacht aan de buitenruimte en de verbinding van het azc met de nabije omgeving. Op die manier onderzoeken we hoe het toevoegen van flexwoningen op een azc een meerwaarde kan zijn voor de omgeving.
AZC Grave
AZC Grave

Flexwonen in bestaand vastgoed

In Nederland staan miljoenen vierkante meters vastgoed leeg, zoals kerken, industriële of agrarische hallen of gymzalen. De mogelijkheid om deze ruimtes te transformeren tot wonen is nog nauwelijks onderzocht. Aan twee partijen – TheNewMakers en ReSpace - is daarom gevraagd hun bouwsysteem voor kantoren geschikt te maken voor wonen. Het wordt een onderzoek naar beschikbaarheid en de juridische en planologische voorwaarden. Na de zomer verwachten we de eerste inzichten hiervan te kunnen delen.

Effectmeting flexibele woonoplossingen

Bureau Rijnconsult zal kwalitatief onderzoek doen naar de effecten van flexibele woonoplossingen. Welke effecten bereiken we, op het vlak van bezettingsgraad, veiligheid en beheersbaarheid. Heeft bijvoorbeeld een verkleining van het aantal mensen per woonunit meer effecten dan alleen meer privacy en comfort voor de bewoners? De onderzoekers zullen in gesprek gaan met medewerkers en bewoners van het COA. De inzichten van het onderzoek worden gecombineerd met een financiële en juridische QuickScan en worden verwerkt in een businesscase.

Doorontwikkelen website

Gedurende het vierde initiatief van AMIF FLO worden de inzichten omtrent flexibele woonoplossingen gedeeld op deze website. Naast een overzicht van de woonoplossingen wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de bovenstaande projecten binnen het AMIF FLO traject.