COAA home away from home
23 Jun '20

Leegstaand vastgoed en azc’s; logisch toch?

Er staan er in Nederland miljoenen vierkante meters vastgoed leeg. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om leegstaande kerken, binnenstedelijke industriegebieden met grote hallen of maatschappelijk vastgoed. Het COA gaat onderzoeken of leegstaand vastgoed is om te zetten naar flexibele woningen, die geschikt zijn voor asielzoekers maar ook voor andere spoedzoekers. Het onderzoek is onderdeel van het AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang. De uitkomsten worden actief gedeeld met gemeenten en corporaties.


Vergelijkbare huisvestingsbehoeften

De huisvestingsbehoefte van COA is vergelijkbaar met de behoefte van woning-spoedzoekers zoals arbeidsmigranten, studenten of statushouders. Spoedzoekers hebben, net als asielzoekers, op korte termijn woonruimte nodig en vaak maar voor een bepaalde periode. En, er is, net als bij azc’s, sprake van een permanente tijdelijkheid, alleen de doelgroepen fluctueren. Het huisvesten van asielzoekers kan daarmee het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere maatschappelijke (woon)opgave. In lijn met het bovenstaande gaat het COA gaat in de komende maanden onderzoeken of een box-in-box principe is toe te passen voor flexibele woningen in bestaand vastgoed. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de geschiktheid voor asielzoekers, maar ook of de woningen geschikt zijn voor spoedzoekers.

Wat is een box-in-box oplossing?

Box-in-box oplossingen gaan uit van het principe dat je nieuwe woningen plaatst in een bestaand gebouw. Een huis in een gebouw: een box-in-box. Dit principe wordt regelmatig toegepast door kantoorunits te bouwen in grote hallen, waardoor de gebruiksruimte van die hallen wordt vergroot. Doordat het bestaande gebouw ook al een dak en een gevel heeft, worden er aan de units minder hoge eisen gesteld. Vaak zijn deze oplossingen gemakkelijk te demonteren en relatief goedkoop. Dat maakt ze uitermate geschikt voor tijdelijke locaties.
iGW4U3A43iw
Video box-in-box woonoplossingen

Flexwonen – voor asielzoekers en spoedzoekers

De vraag die het COA nu verder laat uitzoeken is of box-in-box oplossingen ook geschikt te maken zijn voor flexwoningen, die zowel door asielzoekers als spoedzoekers te gebruiken zijn. Het COA heeft twee aanbieders van innovatieve box- in-box oplossingen, Respace en TheNewMakers, gevraagd hun producten te toetsen en door te ontwikkelen voor deze toepassing. Parallel hieraan maakt Arcadis inzichtelijk welk type vastgoed geschikt is voor deze oplossingen en brengt de toepasbaarheid van de oplossing in beeld. Met dit gezamenlijke onderzoek krijgt COA in beeld of de box-in-box oplossing een kansrijke aanvulling is op de huidige portefeuille. Tegelijkertijd zijn de uitkomsten ook van belang voor gemeenten en corporaties, als aanvulling op nieuwbouwoplossingen voor flexwoningen.

Resultaten

Het onderzoek is gestart op 3 juni 2020. In september worden de eerste inzichten gedeeld. Heeft u interesse om dit te volgen of bij de presentaties aanwezig te zijn, neem dan contact op met info@flexibelewoonoplossingen.nl.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Europese Migratie en Integratiefonds (AMIF)
Respace box-in-box systeem kantoren
Respace box-in-box systeem kantoren