COAA home away from home
12 Oct '20

Het COA gaat in Grave nieuwe gebouwen plaatsen

Er komt nieuwbouw op onze locatie in Grave. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd door middel van een flexibel huisvestingsconcept. De keuze voor flexibele woonoplossingen ligt in het verlengde van de in 2016 door het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade gelanceerde oproep ‘A Home away from Home’. De kern van deze prijsvraag was het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen waarmee het COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom.

Op de locatie in Grave gaan we nu in de praktijk ervaring opdoen met een verplaatsbaar en flexibel huisvestingsconcept dat is gericht op het vergroten van de capaciteit en tegelijkertijd een meerwaarde kan bieden voor de bewoners en de omgeving. Het huisvesten van asielzoekers kan namelijk het begin zijn van een oplossing voor een veel bredere maatschappelijk vraagstuk van zogenaamde spoedzoekers.


In het AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang (AMIF-FLO) zijn we verder gaan inzoomen op dit idee. We zijn onderzoek gaan doen naar het gebruik van flexibele woningen in de asielketen. De eerste stap was het in kaart brengen van bestaande flexibele woonoplossingen. Deze uitkomsten zijn op de website weergegeven in de flexibele woonoplossingen database. De website wordt nog verder ontwikkeld, maar is op dit moment al te gebruiken door het COA en betrokken gemeenten en corporaties. Zo kunnen we op een makkelijke wijze een keuze maken uit een rijk aanbod aan woonoplossingen die voor meer doelen en doelgroepen dan alleen asielzoekers zijn te gebruiken. De nieuwbouw in Grave zijn eerste tastbare resultaten van AMIF-FLO. Het AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang is mede gefinancierd door de Europese Unie.

De planning en start van de bouw in Grave is al in het najaar. De verwachte oplevering is in het voorjaar 2021. Ben je geïnteresseerd in de verdere ontwikkeling van de bouw in Grave? Neem contact op met de locatie in Grave. Dat kan via telefoonnummer 088-7150290 of via het e-mail adres: grave@coa.nlgrave@coa.nl.
Visualisatie AZC Grave
Visualisatie AZC Grave
jUMfJWWyDSA
Video Flexwoningen AZC Grave