COAA home away from home
10 Feb '20

Expertmeeting

Op 10 februari vond het rondetafelgesprek plaats met experts vanuit COA, Rijk, gemeenten en corporaties. Het doel van de bijeenkomst was om COA te adviseren welke woonoplossingen het meest geschikt zijn om als pilot in de praktijk te testen en wat de toegevoegde waarde van zo’n pilot is.

Het rondetafelgesprek maakte duidelijk dat het voor een pilot niet zinvol is om “proven concepts” die al veel vaker zijn gerealiseerd, nogmaals in de praktijk te testen. De voorkeur ging daarom uit naar inbouwoplossingen. Deze zijn ten opzichte van de units onvoldoende uitgewerkt en getest in de praktijk. Door hier op te focussen, bieden we toegevoegde waarde voor zowel COA als gemeenten door de transformatie van bestaande gebouwen naar flexwonen.