COAA home away from home
7 Jun '20

De meerwaarde van flexibele woonoplossingen

De enorme toe- en afname van de asielinstroom in de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat vereende krachten nodig zijn om bij sterke wisselingen over voldoende, kwalitatief verantwoorde asielopvang te kunnen beschikken en indien nodig ook weer af te schalen tegen aanvaardbare bedrijfseconomische en maatschappelijke kosten. De enorme toe- en afname van de asielinstroom in de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat vereende krachten nodig zijn om bij sterke wisselingen over voldoende, kwalitatief verantwoorde asielopvang te kunnen beschikken en indien nodig ook weer af te schalen tegen aanvaardbare bedrijfseconomische en maatschappelijke kosten. Om in de toekomst beter op soortgelijke situaties voorbereid te zijn en verantwoord om te kunnen gaan met publieke middelen, is een flexibeler inrichting van de asielopvang nodig, een intensievere samenwerking met andere partijen, met name gemeenten die eveneens behoefte hebben aan tijdelijke huisvesting voor andere spoedzoekers.
Tegelijkertijd zijn politiek en maatschappij er steeds meer van overtuigd dat asielzoekers van begin af aan actief moeten participeren, werken aan hun toekomst en integratie in de lokale gemeenschap.

Het COA wil in dit project onderzoeken of een integrale benadering kan bijdragen aan een oplossing voor bovenstaande issues door een sociaal- en maatschappelijke meerwaarde te bieden.


Maatschappelijke meerwaarde
Een maatschappelijke meerwaarde door een bijdrage te leveren aan de totale voorraad flexwoningen. Woningen die eerst gebruikt worden door het COA kunnen daarna ook voor andere doelgroepen worden ingezet.

Meerwaarde asielzoekers
Een meerwaarde voor de bewoners van het AZC. Om de woning beter geschikt te maken voor andere doelgroepen gaan we niet meer uit van 8 personen met gemeenschappelijke voorzieningen, maar vier (een unit met twee slaapkamers). Dit zorgt voor meer privacy en thuisgevoel, een goede basis voor integratie in de samenleving.

Meerwaarde woonunit
Flexibiliteit is een van de belangrijke kenmerken voor de ultieme unit. Niet alleen flexibel in gebruik, maar ook snel op- en afschaalbaar- gemakkelijk te (ver)plaatsen. Dat vraagt robuuste oplossingen met een langere levensduur én een hogere restwaarde. Door een circulair karakter en een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben de woningen meerwaarde voor de lange termijn.

Meerwaarde locatie
In veel gevallen staan flexwoningen tijdelijk op een locatie. Door na te denken over placemaking kunnen de woningen waarde toevoegen aan die locatie. Door de flexwoningen als vliegwiel te gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen of door de locatie beter achter te laten, bijvoorbeeld door te investeren in de directe woonomgeving.