COAA home away from home
Flexwonen congres

AMIF-FLO zet flexibele huisvesting van COA op de kaart

14 Oct '20

Soms kan de oplossing voor de vraag naar flexwoningen uit een onverwachte hoek komen. Dat was woensdag 14 oktober de boodschap van het COA op het (digitale) congres Flexwonen.


> lees meer...

Visualisatie AZC Grave

Het COA gaat in Grave nieuwe gebouwen plaatsen

12 Oct '20

Er komt nieuwbouw op onze locatie in Grave. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd door middel van een flexibel huisvestingsconcept. De keuze voor flexibele woonoplossingen ligt in het verlengde van de in 2016 door het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade gelanceerde oproep ‘A Home away from Home’. De kern van deze prijsvraag was het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen waarmee het COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom.


> lees meer...

Presentatie box-in-box bouwsysteem

Bijeenkomst flexwonen in bestaande gebouwen

23 Sep '20

De Utrechtse Werkspoorfabriek was op 23 september het passende decor van de tussenpresentaties van het onderzoek naar oplossingen voor flexwonen in bestaande gebouwen.


> lees meer...

COA

3 Jul '20

Het COA in 2 minuten.


> lees meer...

Leegstaand vastgoed en azc’s; logisch toch?

23 Jun '20

Er staan er in Nederland miljoenen vierkante meters vastgoed leeg. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om leegstaande kerken, binnenstedelijke industriegebieden met grote hallen of maatschappelijk vastgoed. Het COA gaat onderzoeken of leegstaand vastgoed is om te zetten naar flexibele woningen, die geschikt zijn voor asielzoekers maar ook voor andere spoedzoekers. Het onderzoek is onderdeel van het AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang. De uitkomsten worden actief gedeeld met gemeenten en corporaties.


> lees meer...


20200210111010IMG3468.jpg

Expertmeeting

10 Feb '20

Op 10 februari vond het rondetafelgesprek plaats met experts vanuit COA, Rijk, gemeenten en corporaties. Het doel van de bijeenkomst was om COA te adviseren welke woonoplossingen het meest geschikt zijn om als pilot in de praktijk te testen en wat de toegevoegde waarde van zo’n pilot is.


> lees meer...