Flexibele woonoplossingen
Visualisatie AZC Grave
12 Oct '20

Het COA gaat in Grave nieuwe gebouwen plaatsen

Er komt nieuwbouw op onze locatie in Grave. Deze nieuwbouw wordt gerealiseerd door middel van een flexibel huisvestingsconcept. De keuze voor flexibele woonoplossingen ligt in het verlengde van de in 2016 door het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade gelanceerde oproep ‘A Home away from Home’. De kern van deze prijsvraag was het ontwikkelen van huisvestingsoplossingen waarmee het COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom.


> lees meer...
Respace box-in-box systeem kantoren
23 Jun '20

Leegstaand vastgoed en azc’s; logisch toch?

Er staan er in Nederland miljoenen vierkante meters vastgoed leeg. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om leegstaande kerken, binnenstedelijke industriegebieden met grote hallen of maatschappelijk vastgoed. Het COA gaat onderzoeken of leegstaand vastgoed is om te zetten naar flexibele woningen, die geschikt zijn voor asielzoekers maar ook voor andere spoedzoekers. Het onderzoek is onderdeel van het AMIF-project Flexibele maatschappelijk verankerde opvang. De uitkomsten worden actief gedeeld met gemeenten en corporaties.


> lees meer...
AZC Grave
26 May '20

Planning AMIF FLO

Binnen het programma van AMIF FLO staan tot en met november 2020 de volgende onderdelen op het programma.


> lees meer...
20200210111010IMG3468.jpg
10 Feb '20

Expertmeeting

Op 10 februari vond het rondetafelgesprek plaats met experts vanuit COA, Rijk, gemeenten en corporaties. Het doel van de bijeenkomst was om COA te adviseren welke woonoplossingen het meest geschikt zijn om als pilot in de praktijk te testen en wat de toegevoegde waarde van zo’n pilot is.


> lees meer...